Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Nieuws » Nieuws algemeen » Standpunt Nationaal MS Fonds over stamceltherapie (aHSCT)

Standpunt Nationaal MS Fonds over stamceltherapie (aHSCT)

Ondanks de afwezigheid van overtuigend klinisch wetenschappelijk bewijs verkregen op basis van goede, gecontroleerde en gerandomiseerde studies betreffende de veiligheid en werkzaamheid, claimen professionals in de gezondheidszorg dat de behandeling met stamcellen (ook wel Autologe Hematopoietische Stamcel Transplantatie (aHSCT)) een revolutionaire behandeling vormt bij specifieke ziektebeelden.

In dit kader zijn we in 2016 in Nederland geconfronteerd met de toepassing van stamceltherapie bij Multiple Sclerose. Dit startte met een actie van Boaz Spermon die uitgebreid aan het woord kwam in RTL Late Night bij Humberto Tan. In Engeland zouden mensen met MS spectaculair verbeteren na het ondergaan van een stamceltransplantatie. Voor Boaz reden om zich hier uitgebreid in te verdiepen en zich aan te melden voor een dergelijke behandeling in Zweden. Aangezien de zorgverzekeraar deze behandeling niet vergoedde startte hij een crowdfunding actie en had hij in zeer korte tijd het benodigde geld bij elkaar.

Het succesverhaal van Boaz riep begrijpelijk bij veel mensen met Multiple Sclerose de vraag op of dit voor hun wellicht ook de ideale behandeling zou kunnen zijn. Als je iemand in een rolstoel ziet zitten die verteld snel aan functies in te leveren en toenemend beperkt te raken, en die na een behandeling weer kan lopen en zegt dat zijn Multiple Sclerose tot stilstand is gekomen… dan wil je dat toch ook?

Mensen met Relapsing Remitting MS die in onzekerheid leven of de medicatie die zij gebruiken wel voldoende werkt en of ze uiteindelijk toch niet Secundair Progressieve MS zullen krijgen, overwegen deze therapie. Maar meer nog: degenen die al Secundair Progressieve MS hebben of die de diagnose Primair Progressieve MS hebben gekregen. Deze beide progressieve vormen van Multiple Sclerose kenmerken zich immers door langzame achteruitgang in het functioneren. Met name het lopen verslechterd bij deze mensen waardoor sommigen hun angstbeeld dichterbij zien komen: de rolstoel. En wat komt er na de rolstoel? Toenemende afhankelijkheid van anderen? Opname in een verpleeghuis?

Het Nationaal MS Fonds heeft dit nieuws allemaal op de voet gevolgd. Zonder direct mee te gaan in de hype rond een mogelijk zeer effectieve therapie hechtte het Nationaal MS Fonds er veel waarde aan om de achtergronden eerst goed te bestuderen alvorens met een standpunt naar buiten te komen. Succesverhalen van mensen die spontaan genezen of minimaal heel erg verbeteren zijn namelijk geen wetenschappelijk bewijs. In de wetenschap worden dit soort verhalen “Anekdotes” genoemd. Wat overigens niet wil zeggen dat deze verhalen geen waarde hebben!

De hoogste wetenschappelijke waarde wordt echter toegekend aan de uitkomsten van zogenoemd fase 3 wetenschappelijk onderzoek, de “Randomized Controlled Trial”. Dat is een onderzoek waarbij een middel wordt getest in een grote groep patiënten waarbij de ene helft de “nieuwe” behandeling ondergaat en de andere helft een placebo krijgt toegediend. Tegenwoordig wordt overigens vaak in plaats van een placebo liever gekozen voor de best beschikbare behandeling op dit moment.

Dergelijk onderzoek is op het gebied van aHSCT nog niet gepubliceerd. Wat wel gepubliceerd is zijn artikelen die veelal over kleine groepen patiënten gaan die volgens verschillende protocollen behandeld worden. De resultaten uit die (fase 2) studies zien er absoluut veelbelovend uit. Maar je mag en kan ze niet bij elkaar optellen om vervolgens te claimen dat er onderzoek is gedaan bij een grote groep patiënten. Daar zijn de protocollen te verschillend voor. Daarnaast ontbreekt dan nog steeds de zogeheten “controlegroep”.

Toch hebben de fase 2 studies informatie opgeleverd waar we niet omheen kunnen. Namelijk voor welke mensen met MS een eventuele aHSCT behandeling geschikt zou kunnen zijn. Op die gegevens heeft ook de Nederlandse Vereniging van Neurologie haar standpunt gebaseerd. De belangrijkste conclusies zijn:

- Stamceltherapie lijkt een effectieve behandeling op basis van de volgende nu beschikbare gegevens:
- Bij de juiste indicatie zou er bij 30-80% van de behandelde patiënten geen relapsen, geen progressie en geen MRI veranderingen haalbaar zijn,
- Het meeste effect wordt gezien op jongere leeftijd,
- Bij een ziekteduur korter dan 10 jaar,
- Bij RR-MS met agressief beloop DUS MET ONTSTEKING,
- Waarbij geen sprake is van een secundaire of primaire beloopsvorm van Multiple Sclerose,
- Een lage EDSS score < 4, dus nog mobiel en niet rolstoel gebonden.

- Het beste behandelingsregime is niet bekend.

- aHSCT is alleen te overwegen na falen van andere medicatie zoals Natalizumab of Alemtuzumab.

- Er zijn geen beschikbare gecontroleerde studies.

- De bijwerkingen zijn ernstig en kunnen levensgevaarlijk zijn.

Mogelijk zullen, nadat hier onderzoeken naar gedaan zijn, de criteria die hierboven beschreven staan aangepast en ruimer opgesteld kunnen worden. Maar nogmaals: daar is eerst overtuigend wetenschappelijk bewijs voor nodig.

Op de ECTRIMS in Londen dit jaar is een oproep gedaan om een groot internationaal onderzoek te starten. Daaraan zouden minimaal 20 MS centra uit verschillende landen moeten deelnemen. Het Nationaal MS Fonds pleit ook voor dit onderzoek en zal er alles aan doen wat in haar mogelijkheden ligt om te zorgen dat ook Nederland aan dit onderzoek mee zal doen en daarmee ook de aHSCT behandeling in Nederland beschikbaar komt.

Op dit moment wordt aHSCT bij Multiple Sclerose in Nederland niet vergoed. In de meeste andere landen overigens ook niet. Om exact dezelfde reden: gebrek aan overtuigend wetenschappelijk bewijs uit een fase 3 onderzoek. Zodra dit bewijs er is dan zal de behandeling in veel landen beschikbaar komen en wellicht ook vergoed worden door de zorgverzekeraars. aHSCT wordt overigens bij anderen aandoeningen ook toegepast en dan wel vergoed. Dat heeft er mee te maken dat voor die aandoeningen wel duidelijk bewijs is geleverd dat de onderzochte protocollen effectief en veilig zijn. Voor MS hebben we wat dat betreft dus nog een weg te gaan.

Waarom is in een aantal landen de aHSCT behandeling bij Multiple Sclerose op dit moment al wel beschikbaar? Omdat in die landen, binnen de wet- en regelgeving, het toegestaan is om deze behandeling op particuliere basis aan te bieden. Met andere woorden: wanneer de gebruiker ervoor betaalt dan mag het. In de Verenigde Staten, Engeland en Zweden worden strikte voorwaarden gehanteerd wie voor aHSCT in aanmerking komt (er moet daadwerkelijk ontstekingsactiviteit aanwezig zijn op de MRI), in andere landen niet of nauwelijks. Deze andere landen accepteren ook mensen met progressieve MS zonder daadwerkelijke ziekteactiviteit op de MRI, met alle gevaren van dien aangezien de kans op complicaties dan wellicht nog groter is. Er zijn tegenwoordig zelfs klinieken waar je een aHSCT kunt ondergaan zonder chemokuur, dat is dan ook veel goedkoper maar zal absoluut niets bijdragen aan enig herstel!

Het standpunt van het Nationaal MS Fonds over autologe Hematopoietische Stamcel Therapie luidt: Wegens het ontbreken van overtuigend wetenschappelijk bewijs uit een fase 3 onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van aHSCT bij Multiple Sclerose moeten mensen met Multiple Sclerose uitermate voorzichtig omgaan met de overweging om zich voor een dergelijke behandeling aan te melden. Wanneer er geen sprake (meer) is van ontstekingsactiviteit op de MRI dan lijkt aHSCT vooralsnog niet geïndiceerd en mogelijk zelfs gevaarlijk. Indien er wel ontstekingsactiviteit op de MRI is dan zijn er op dit moment in Nederland 10 geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling hiervan en dient de patiënt met zijn of haar neuroloog in overleg te gaan over de voor hem/haar meest aangewezen behandeling.

Bij een zeer agressief verlopende Multiple Sclerose (veel ontstekingsactiviteit die niet reageert op de gangbare middelen) zou aHSCT een optie kunnen zijn, maar dit valt buiten de vergoedingsregelingen van de zorgverzekeraars en deze behandeling is in Nederland niet beschikbaar. Uitwijken voor een dergelijke behandeling naar het buitenland is een optie en iedereen is vrij om hiervoor te kiezen. Dit is echter ontzettend kostbaar waarbij er daarnaast ook onzekerheid is over de effectiviteit en de veiligheid van de verschillende gehanteerde protocollen. Soms dient er zelfs een “nabehandeling” gegeven te worden die eveneens in Nederland niet verkrijgbaar is voor deze indicatie. Voorzichtigheid is hierbij dus geboden en ook hierbij is goed overleg met de eigen behandelend neuroloog essentieel! Het Nationaal MS Fonds pleit ervoor dat Nederland deel zal nemen aan een te starten internationaal, multicenter fase 3 onderzoek en zal alles wat redelijkerwijs in haar mogelijkheden ligt aanwenden om dit mogelijk te maken.

Het Nationaal MS Fonds heeft begrip voor degenen die buiten de behandelcriteria vallen en hierdoor (nog) niet in aanmerking komen voor aHSCT. Ook voor deze groep mensen met MS zal het Nationaal MS Fonds zich optimaal inzetten om tot het ontwikkelen van behandelingen te komen. Samen gaan we voor een MS-vrije wereld!

Standpunt Nederlandse Vereniging van Neurologen: https://www.neurologie.nl/publiek/nieuws/actueel/standpunt-nvn-over-stamceltherapie-bij-ms

Meer online

Volg ons op