Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Nieuws

MS Brain Health rapport

altHet MS Brain Health (Time matters in Multiple Sclerosis) rapport is een document dat tot stand is gekomen door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de meest optimale zorg die aan mensen met Multiple Sclerose geboden kan worden.
 
Hieraan is wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan en hebben bijeenkomsten met experts plaatsgevonden waarin verschillende onderwerpen uitgewerkt zijn. Onder de experts die aan dit rapport hebben meegewerkt bevinden zich artsen, onderzoekers, gespecialiseerd verpleegkundigen, gezondheidseconomen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties uit verschillende landen, allen met expertise en ervaring op het gebied van MS. Het volledige rapport is te downloaden op de website www.msbrainhealth.org.
 
Binnenkort verschijnt er een Nederlandse vertaling van dit rapport waar door het Nationaal MS Fonds aan mee is gewerkt. Het Nationaal MS Fonds onderschrijft de inhoud van het Brain Health rapport en wil in haar activiteiten de aanbevelingen uit het rapport ook uitdragen. Aspecten als autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid nemen door de persoon met MS draagt het Nationaal MS Fonds al langer uit in onder andere het Can Do behandelprogramma. Ook de aandacht voor aspecten als arbeid en leefstijl zijn onderdeel van het aanbod van het National MS Fonds. En natuurlijk ook de aandacht voor gedegen informatie over het brede scala aan medicamenteuze behandelmogelijkheden met al hun voor- en tegenargumenten.
 

Wat kun je zelf doen?

Het Nationaal MS Fonds is van mening dat het in de spreekkamer van de behandelaar niet alleen moet gaan over de mogelijkheden om MS te behandelen met medicatie om het ziekteproces te beïnvloeden. Er moet ook aandacht zijn voor hetgeen de persoon met MS zelf kan doen. Een gezonde leefstijl is voor iedereen aan te bevelen. Maar nu er steeds meer bewijs komt dat een gezondere leefstijl en aandacht voor de algehele gezondheid in positieve zin bijdraagt aan een gunstiger beloop van MS wordt die gezonde leefstijl nog belangrijker.
 
Daarnaast onderschrijft het Nationaal MS Fonds de visie dat degene met MS niet afhankelijk is ten opzichte van de behandelaar, maar een duidelijke eigen stem moet hebben. Maar dan moet je ook goed geïnformeerd zijn als persoon met MS en die rol op je kunnen en durven te nemen. Geïnformeerd over behandelmogelijkheden, risico’s, effecten van behandeling. Maar vooral ook kunnen verwoorden wat voor jou in jouw leven met MS belangrijk is. 
 
De Brain Health organisatie heeft als visie dat het Brain Health rapport en de aanbevelingen erin op grote schaal zullen worden gebruikt door iedereen die streeft naar een betere toekomst voor mensen met MS en hun naasten. Zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgautoriteiten, beoordelaars van gezondheidstechnologieën, verzekeringsmaatschappijen, betalers, regelgevende instanties, overheidsinstanties, farmaceutische bedrijven en andere relevante belanghebbenden die  invloed hebben op de zorgkwaliteit, kunnen deze uitkomsten beïnvloeden. Zij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om de hoogst mogelijke zorgstandaarden na te streven.

 

In een notendop de inhoud van dit rapport

Multiple sclerose (MS) is een ongeneeslijke chronische ziekte waarbij het eigen immuunsysteem weefsel in de hersenen en het ruggenmerg vernietigt.
Deze aandoening is de voornaamste oorzaak van niet-traumatische invaliditeit bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd in veel ontwikkelde landen en treft 2,3 miljoen mensen over de hele wereld. Ofschoon er geen genezing is voor MS, bestaan er wel behandelingen die het ziekteverloop kunnen beïnvloeden door de ziekteactiviteit te verminderen en de invaliditeitsprogressie af te remmen. Het rapport beveelt specifieke acties aan om de best mogelijke uitkomst voor iedereen met MS te bereiken.
 
Een behandeling die de beste kans biedt op behoud van hersen- en ruggenmergweefsel in het vroege ziekteverloop moet algemeen worden geaccepteerd en zo snel mogelijk ingezet.
Zelfs in de vroege fasen van MS kunnen cognitie (denkvermogen), emotioneel welzijn, kwaliteit van leven, dagelijkse bezigheden en het vermogen om te werken sterk worden aangetast door de schade die optreedt in hersenen en ruggenmerg. Naarmate de ziekte verergert, zorgt toenemende invaliditeit -zoals moeite met lopen- voor een zware belasting van mensen met MS en hun naasten. Daarnaast leidt dit tot een substantieel economisch verlies voor de samenleving vanwege het verminderde vermogen om te werken.
 
Er is vaak sprake van aanzienlijke vertragingen voordat iemand met symptomen die wijzen op MS bij een neuroloog komt voor diagnostiek en de start van een behandeling. Dit ondanks het feit dat de diagnostisering nu 10 keer sneller verloopt dan in de jaren tachtig en ondanks aanzienlijk bewijs dat een vroege behandeling effectiever is dan latere behandeling. Campagnes voor meer bewustwording over MS bij het grote publiek en bij artsen die verantwoordelijk zijn voor doorverwijzingen zijn hard nodig omdat ze de mogelijkheid bieden de uitkomsten door een eerdere diagnose te verbeteren. Ook zijn initiatieven noodzakelijk om de toegang tot in MS gespecialiseerde zorgprofessionals en gespecialiseerde diagnostische procedures te verbeteren.
 
Vroegtijdige interventie is cruciaal. 
Passende leefstijlinterventies, een behandeling die de ziekteactiviteit kan verminderen en de overweging van een snelle overstap op een andere behandeling als bij monitoring sprake blijkt te zijn van een suboptimale respons, zijn cruciale elementen van de behandeling. Proactief mensen met MS bij de besluitvorming en het managen van hun ziekte betrekken, is ook cruciaal voor de succesvolle aanpak van MS. Zorgprofessionals moeten mensen met MS die zij begeleiden, stimuleren een goed geïnformeerde, participerende rol te spelen bij behandelingsbeslissingen en een ‘voor de hersenen gezonde’ leefstijl aan te nemen. 
 
Periodieke monitoring van de ziekteactiviteit en het formeel vastleggen van deze informatie zijn de hoeksteen van het Brain Health rapport. 
De uitkomsten van klinische onderzoeken en hersenscans maken een gepersonaliseerde behandeling mogelijk voor elke MS-patiënt en zullen langetermijnbewijs genereren dat kan worden gebruikt door regelgevende instanties, beoordelaars van gezondheidstechnologieën, betalers en artsen om behandelingen te evalueren.
 
Het bieden van het volledige scala aan behandelingen die de ziekteactiviteit kunnen verminderen, verhoogt de kans om de beste behandeling voor elke person met MS te vinden. 
Het aantal effectieve behandelingen blijft groeien zodat er steeds meer opties zijn om de behandeling speciaal op individuele behoeften toe te snijden. De Brain Health organisatie streeft na dat deze behandelingen in alle landen van de wereld beschikbaar zijn.
 
Belangrijke veranderingen in overheidsbeleid zijn noodzakelijk om de recente vooruitgang bij de diagnostisering en behandeling van MS te vertalen in verbeterde uitkomsten.
Het mogelijk maken en bevorderen van wijdverspreide toepassing van de in het rapport aanbevolen therapeutische behandelmogelijkheden voor MS zou bij de persoon met MS de ziekteactiviteit kunnen minimaliseren en de gezondheid van de hersenen gedurende het hele leven optimaliseren. Het is tijd een concreet verschil te maken voor het leven van mensen met MS en hun naasten, hun kwaliteit van leven te vergroten, en om een groot deel van de economische en persoonlijke langetermijnkosten te voorkomen die het gevolg zijn van onnodige onomkeerbare invaliditeit.

MS Brain Health rapport

altHet MS Brain Health (Time matters in Multiple Sclerosis) rapport is een document dat tot stand is gekomen door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de meest optimale zorg die aan mensen met Multiple Sclerose geboden kan worden.
 
Hieraan is wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan en hebben bijeenkomsten met experts plaatsgevonden waarin verschillende onderwerpen uitgewerkt zijn. Onder de experts die aan dit rapport hebben meegewerkt bevinden zich artsen, onderzoekers, gespecialiseerd verpleegkundigen, gezondheidseconomen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties uit verschillende landen, allen met expertise en ervaring op het gebied van MS. Het volledige rapport is te downloaden op de website www.msbrainhealth.org.
 
Binnenkort verschijnt er een Nederlandse vertaling van dit rapport waar door het Nationaal MS Fonds aan mee is gewerkt. Het Nationaal MS Fonds onderschrijft de inhoud van het Brain Health rapport en wil in haar activiteiten de aanbevelingen uit het rapport ook uitdragen. Aspecten als autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid nemen door de persoon met MS draagt het Nationaal MS Fonds al langer uit in onder andere het Can Do behandelprogramma. Ook de aandacht voor aspecten als arbeid en leefstijl zijn onderdeel van het aanbod van het National MS Fonds. En natuurlijk ook de aandacht voor gedegen informatie over het brede scala aan medicamenteuze behandelmogelijkheden met al hun voor- en tegenargumenten.
 

Wat kun je zelf doen?

Het Nationaal MS Fonds is van mening dat het in de spreekkamer van de behandelaar niet alleen moet gaan over de mogelijkheden om MS te behandelen met medicatie om het ziekteproces te beïnvloeden. Er moet ook aandacht zijn voor hetgeen de persoon met MS zelf kan doen. Een gezonde leefstijl is voor iedereen aan te bevelen. Maar nu er steeds meer bewijs komt dat een gezondere leefstijl en aandacht voor de algehele gezondheid in positieve zin bijdraagt aan een gunstiger beloop van MS wordt die gezonde leefstijl nog belangrijker.
 
Daarnaast onderschrijft het Nationaal MS Fonds de visie dat degene met MS niet afhankelijk is ten opzichte van de behandelaar, maar een duidelijke eigen stem moet hebben. Maar dan moet je ook goed geïnformeerd zijn als persoon met MS en die rol op je kunnen en durven te nemen. Geïnformeerd over behandelmogelijkheden, risico’s, effecten van behandeling. Maar vooral ook kunnen verwoorden wat voor jou in jouw leven met MS belangrijk is. 
 
De Brain Health organisatie heeft als visie dat het Brain Health rapport en de aanbevelingen erin op grote schaal zullen worden gebruikt door iedereen die streeft naar een betere toekomst voor mensen met MS en hun naasten. Zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgautoriteiten, beoordelaars van gezondheidstechnologieën, verzekeringsmaatschappijen, betalers, regelgevende instanties, overheidsinstanties, farmaceutische bedrijven en andere relevante belanghebbenden die  invloed hebben op de zorgkwaliteit, kunnen deze uitkomsten beïnvloeden. Zij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om de hoogst mogelijke zorgstandaarden na te streven.

 

In een notendop de inhoud van dit rapport

Multiple sclerose (MS) is een ongeneeslijke chronische ziekte waarbij het eigen immuunsysteem weefsel in de hersenen en het ruggenmerg vernietigt.
Deze aandoening is de voornaamste oorzaak van niet-traumatische invaliditeit bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd in veel ontwikkelde landen en treft 2,3 miljoen mensen over de hele wereld. Ofschoon er geen genezing is voor MS, bestaan er wel behandelingen die het ziekteverloop kunnen beïnvloeden door de ziekteactiviteit te verminderen en de invaliditeitsprogressie af te remmen. Het rapport beveelt specifieke acties aan om de best mogelijke uitkomst voor iedereen met MS te bereiken.
 
Een behandeling die de beste kans biedt op behoud van hersen- en ruggenmergweefsel in het vroege ziekteverloop moet algemeen worden geaccepteerd en zo snel mogelijk ingezet.
Zelfs in de vroege fasen van MS kunnen cognitie (denkvermogen), emotioneel welzijn, kwaliteit van leven, dagelijkse bezigheden en het vermogen om te werken sterk worden aangetast door de schade die optreedt in hersenen en ruggenmerg. Naarmate de ziekte verergert, zorgt toenemende invaliditeit -zoals moeite met lopen- voor een zware belasting van mensen met MS en hun naasten. Daarnaast leidt dit tot een substantieel economisch verlies voor de samenleving vanwege het verminderde vermogen om te werken.
 
Er is vaak sprake van aanzienlijke vertragingen voordat iemand met symptomen die wijzen op MS bij een neuroloog komt voor diagnostiek en de start van een behandeling. Dit ondanks het feit dat de diagnostisering nu 10 keer sneller verloopt dan in de jaren tachtig en ondanks aanzienlijk bewijs dat een vroege behandeling effectiever is dan latere behandeling. Campagnes voor meer bewustwording over MS bij het grote publiek en bij artsen die verantwoordelijk zijn voor doorverwijzingen zijn hard nodig omdat ze de mogelijkheid bieden de uitkomsten door een eerdere diagnose te verbeteren. Ook zijn initiatieven noodzakelijk om de toegang tot in MS gespecialiseerde zorgprofessionals en gespecialiseerde diagnostische procedures te verbeteren.
 
Vroegtijdige interventie is cruciaal. 
Passende leefstijlinterventies, een behandeling die de ziekteactiviteit kan verminderen en de overweging van een snelle overstap op een andere behandeling als bij monitoring sprake blijkt te zijn van een suboptimale respons, zijn cruciale elementen van de behandeling. Proactief mensen met MS bij de besluitvorming en het managen van hun ziekte betrekken, is ook cruciaal voor de succesvolle aanpak van MS. Zorgprofessionals moeten mensen met MS die zij begeleiden, stimuleren een goed geïnformeerde, participerende rol te spelen bij behandelingsbeslissingen en een ‘voor de hersenen gezonde’ leefstijl aan te nemen. 
 
Periodieke monitoring van de ziekteactiviteit en het formeel vastleggen van deze informatie zijn de hoeksteen van het Brain Health rapport. 
De uitkomsten van klinische onderzoeken en hersenscans maken een gepersonaliseerde behandeling mogelijk voor elke MS-patiënt en zullen langetermijnbewijs genereren dat kan worden gebruikt door regelgevende instanties, beoordelaars van gezondheidstechnologieën, betalers en artsen om behandelingen te evalueren.
 
Het bieden van het volledige scala aan behandelingen die de ziekteactiviteit kunnen verminderen, verhoogt de kans om de beste behandeling voor elke person met MS te vinden. 
Het aantal effectieve behandelingen blijft groeien zodat er steeds meer opties zijn om de behandeling speciaal op individuele behoeften toe te snijden. De Brain Health organisatie streeft na dat deze behandelingen in alle landen van de wereld beschikbaar zijn.
 
Belangrijke veranderingen in overheidsbeleid zijn noodzakelijk om de recente vooruitgang bij de diagnostisering en behandeling van MS te vertalen in verbeterde uitkomsten.
Het mogelijk maken en bevorderen van wijdverspreide toepassing van de in het rapport aanbevolen therapeutische behandelmogelijkheden voor MS zou bij de persoon met MS de ziekteactiviteit kunnen minimaliseren en de gezondheid van de hersenen gedurende het hele leven optimaliseren. Het is tijd een concreet verschil te maken voor het leven van mensen met MS en hun naasten, hun kwaliteit van leven te vergroten, en om een groot deel van de economische en persoonlijke langetermijnkosten te voorkomen die het gevolg zijn van onnodige onomkeerbare invaliditeit.

Kerstdonatie Martens en Van Oord

altMartens en Van Oord schenkt € 10.000 aan Nationaal MS Fonds
 
Jaarlijks doneert het bedrijf Martens en Van Oord een Kerstdonatie aan een goed doel. Martens en Van Oord medewerker Marco van den Kieboom, die van dichtbij meemaakt wat het betekent om MS te hebben, heeft het Nationaal MS Fonds voorgedragen voor de Kerstdonatie. Medewerkers van Martens en Van Oord hebben vervolgens het MS Fonds gekozen als het goede doel van 2017.
 
Donderdag 21 december kregen we tijdens Kerstviering bij Martens en Van Oord een cheque met het geweldige bedrag van € 10.000 overhandigd. Het Nationaal MS Fonds is verguld met dit prachtige gebaar!
 

Verslag Nationale MS Dag 2017

altNationale MS Dag 2017 geeft mensen met MS hoop en stemt positief
 
“Op een zondagochtend vertrekken we naar Utrecht. Het is weer zo ver, de Nationale MS Dag in de Fabrique! Bij aankomst op deze mooie locatie krijgen we een goodiebag met informatie en een programma van de dag. De opzet van dit evenement vind ik erg geslaagd. We voelen ons direct op ons gemak, er is overzicht en duidelijkheid. Bovendien ben ik een groot fan van een vintage uitstraling. Hierdoor maakt mijn hart, alleen al door de locatie, een sprongetje van geluk. 
 
We lopen een rondje langs de vele informatiestands, komen bekenden tegen en houden een praatje. Inmiddels is dit mijn derde bezoek aan de MS dag. Gek hoe tijden zo kunnen veranderen. Eerst voelde ik me echt een buitenstaander, een newbie in de MS wereld, maar inmiddels voelt deze dag aan als een tweede thuis komen. Dat ik in twee jaar zo veel mooie MenSen heb mogen ontmoeten, allemaal dankzij het Nationaal MS Fonds.” Nicole Donal, bezoeker Nationale MS Dag 2017 en verslaggever
 
 
De 19de Nationale MS Dag wordt gekenmerkt door innovatie! Dit stemt niet alleen Nicole positief. De meeste bezoekers spreken van een geslaagde dag met interessante lezingen waar ze energie van krijgen. De lezingen van de verschillende neurologen, professoren en onderzoekers spreken namelijk hoop uit. Er zijn veel nieuwe onderzoeken gaande die zowel nieuwe medicatie betreffen als het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met MS. 
 
Nieuwe medicatie
Waar veel mensen met progressieve MS op hebben gewacht komt dichterbij: medicatie op de markt die voor hen geschikt is. In het eerste kwartaal van 2018 komt Ocrelizumab beschikbaar. Dr Bos spreekt in zijn lezing over de positieve onderzoeksresultaten van dit middel. Ocrelizumab heeft 24 – 25 % remming op de achteruitgang van de invaliditeit, het brengt verbetering qua loopsnelheid en het remt de afname van het breinvolume met 17,5%. Ook geeft een eerste studie met Biotin voor mensen met progressieve MS positieve resultaten. De energiehuishouding van de zenuwcellen kan herstellen met Biotin en door verhoging van de enzymactiviteiten is er een snellere reparatie van myeline mogelijk. Een tweede studie volgt. Professor Marie D’hooghe spreekt aanvullend in haar lezing over progressieve MS over het middel Siponimod; dat laat in onderzoeken zien dat het ziekteproces van MS vertraagd en zorgt voor langere stabiele periodes. Wordt vervolgd. 
 
Cladribine is een nieuw middel dat dit jaar verschenen is voor mensen met relapsing remitting MS. Dr. Bos geeft aan dat dit middel in een zeer vroeg stadium de MS kan remmen. Ook drs. Jeroen van Eijk spreekt over hoopvolle onderzoeksresultaten met nieuwe medicatie. De middelen waar hij over spreekt worden onderzocht op hun effect op ‘remyelinisatie’, het teruggroeiproces van myeline in het lichaam van iemand met MS. Veel onderzoekers wereldwijd kijken nu naar het remyelinisatieproces en hoe dat bij MS kan worden geoptimaliseerd. In Nederland is er een onderzoek afgerond met Anti-Lingo-1. Dit heeft hoopvolle maar geen doorslaggevende resultaten opgeleverd volgens van Eijk. Nu zijn er ook onderzoeken gaande met Clemastine; een anti-allergiemiddel. Recentelijk is een artikel over antihistamine verschenen, op de dag na de Nationale MS Dag om precies te zijn. Resultaten van een onderzoek met antihistamine zijn volgens de onderzoekers het eerste bewijs dat remyelinisatie met medicatie kan geschieden. Interessant dus om in de gaten te houden. 
 
Dr Geert Poelmans verwacht met zijn DNA-onderzoek (Nijmegen), dat financiering ontvangt van het Nationaal MS Fonds, in de toekomst een basis te hebben voor de ontwikkeling van nieuwe effectieve medicatie. Uit dit onderzoek zijn inmiddels heel wat eiwitten in het menselijk lichaam in het vizier die betrokken zijn bij MS. Maar de poel van DNA-materiaal moet nog meer groeien om de grote MS puzzel in elkaar te zetten. Deelnemers van lopende onderzoeken (bijvoorbeeld de MS@Work studie) zullen gevraagd worden om bloed af te staan voor het DNA-onderzoek. Ook is het Familiaire Multiple Sclerose onderzoek dit jaar gestart. Families waarbij MS vaker voorkomt worden onderzocht en ook deze resultaten worden meegenomen in het DNA-onderzoek. Aanmelden voor de familiestudie.  
 
Verbetering kwaliteit van leven
Professor Rogier Hintzen laat ons in zijn lezing “MS Outside-In of Inside-Out” even proeven van de wetenschappelijke discussie over MS als puur een intern proces waarbij ‘een ziek lichaam’ ervoor zorgt dat MS kan doen wat het doet. Of dat externe factoren invloed hebben op MS. Wat is de trigger(s) bij MS? Extern of intern? 
 
Wat is er over ‘intern’ bekend? Op dit moment zijn er bijvoorbeeld 233 genetische varianten bekend die het risico op MS bepalen. Dit zijn met name genen die ons immuunsysteem regelen. De belangrijkste genetische rol bij MS lijkt weggelegd voor het HLA-molecuul. Van deze genen komt 69% ook bij andere auto-immuunziekten voor zoals reuma.  Externe factoren die mogelijk een rol spelen bij MS zijn opgelopen infecties in het verleden, roken, overgewicht en het Epstein Barr virus. Deze factoren werken sowieso op het immuunsysteem en bijvoorbeeld roken lijkt de periode tussen de eerste en de tweede MS aanval te verkorten.  Professor Hintzen gelooft sterk in de invloed van buitenaf op MS.
 
En hij is zeker niet de enige! Verschillende sprekers benoemen deze factoren en hoe een bepaalde levensstijl kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Niet roken, in beweging blijven, overgewicht voorkomen of verhelpen. Zo spreek professor Visser op de Nationale MS Dag over voeding. Gezonde voeding kan je weerstand verhogen, anti-inflammatoir (ontstekingsremmend) werken, en bijwerkingen en effectiviteit van medicatie beïnvloeden. Er is ook een duidelijke link tussen een verkeerde levensstijl, verkeerde voeding, weinig beweging en het ontstaan van veranderingen in bepaalde T-cellen die een rol spelen bij auto-immuunziekten.
 
Nieuw: lezing over pijn bij MS
Nieuw op de Nationale MS Dag was een lezing die volledig ging over het onderwerp pijn bij MS. Pijn wordt niet door iedereen in de omgeving van mensen met MS serieus genomen, maar het kan wel degelijk bij MS horen. Zo’n 40% van de mensen met MS ervaart pijn volgens Dr. Jan Vranken. Bij MS komen hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke spasmen, Lhermitte, trigeminus neuralgie en zenuwpijn veel voor. Zenuwpijn kan zich manifesteren als brandend, elektrische schokken, pijnlijk koud gevoel, tintelingen, prikken, jeuk en/of een doof gevoel. Bij medicamenteuze behandeling is er allereerst de drie-staps pijnladder, met als eerste stap de niet-opioïden zoals Paracetamol en Diclofenac. De tweede stap betreft de zwakke opioïden zoals Tramadol. De derde stap is die van de sterke opioïden, zoals Morfine. Ook is er behandeling mogelijk met antidepressiva, anti-epileptica, cannabis en botulinium toxine type A. Cannabis werkt bij MS het best bij spasmen. Medicinale Cannabis wordt op dit moment doorgaans niet vergoed. 
 
Arts-patiëntrelatie
Een steeds meer opkomend gesprek betreft de invloed van de arts-patiënt relatie op het geven en ontvangen van goede zorg. Professor Visser heeft dit jaar zijn boek “Menselijkheid in de zorg” gepresenteerd over dit onderwerp. Ook hier konden bezoekers een lezing over volgen. 
 
Redactieteam en meer verslagen in de MS Nieuwslijn
Tijdens de Nationale MS Dag hebben 4 vrijwilligers, samen met het Nationaal MS Fonds, verslagen gemaakt. Hen willen we graag bedanken voor hun inzet: Nicole Donal, Monique de Dooij-Michielsen, Marlous van Espelo en Doris van der Smissen. In de decembereditie van MS Nieuwslijn volgen uitgebreide verslagen per lezing en de programmaonderdelen van de Nationale MS Dag.
 

Filmpremière 'Murder on the Orient Express'

alt
 
Donderdag 16 november organiseert Rotary Club Geertruidenberg (RCG) in samenwerking met servicebioscoop Hollywoud in Almkerk een benefietavond met de vertoning van de film 'Murder on the Orient Express' met grote namen als Johnny Depp, Penelope Cruz en Michelle Pfeiffer. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Nationaal MS Fonds. Op de website www.film-premiere.nl vind je alle informatie over de film en het programma. Je kunt losse tickets kopen, maar ook een sponsorpakket gecombineerd met meerdere tickets is mogelijk.
 
Het programma van de avond:
 
19:30 uur: Ontvangst
20:00 uur: Korte introductie door de voorzitter
20:15 uur: Start film
22:15 uur: Borrel in de foyer
23.30 uur: Sluiting

Fotowedstrijd Ik kan leven met MS

alt

Een uitdaging voor mensen met MS: in één foto samenvatten wat het leven met MS voor jou betekent. 

Pagina 1 van 37

Meer online

Volg ons op